Opublikowane na Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Wejherowie (https://osw2wejherowo.pl/)

WYNIKI KONKURSU „POMORSKIE ŻAGLE TALENTÓW”

Konkurs był organizowany przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – wsparcie regionalne”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027, w którym nagrodą jest udział w tygodniowym rejsie dalekomorskim.

Celem konkursu było m.in.:

- motywowanie uczniów do rozwoju swoich uzdolnień i pasji,

- zwiększenie szans na sukces uczniów w dalszej edukacji poprzez rozwijanie ich kompetencji kluczowych, społecznych,

- wzmocnienie potencjału tych uczniów,

- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów napotykających bariery o charakterze społecznym, ekonomicznym lub terytorialnym utrudniające rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów,

- poszerzanie wiedzy i rozwijanie umiejętności w wybranych obszarach edukacji morskiej i żeglarskiej.

W konkursie tym wzięli udział uczniowie ze szkoły ponadpodstawowej: Kamil Huk – klasa I AB oraz Jakub Kłębek – klasa III ABC, którzy nagrali krótki film reprezentujący pasje i osiągnięcia –osób związanych z morzem i/lub żeglarstwem. Uczniowie zdobyli nagrodę główną w postaci tygodniowego rejsu dalekomorskiego.

Gratulujemy!!!Adres źródła: https://osw2wejherowo.pl/aktualnosci/wyniki-konkursu-pomorskie-zagle-talentow/rc1