Opublikowane na Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Wejherowie (https://osw2wejherowo.pl/)

Szkoły Ponadpodstawowe

W naszym Ośrodku mamy bogatą ofertę edukacyjną dla uczniów, którzy ukończyli gimnazjum.

Dalszą naukę mogą kontynuować w następujących szkołach ponadpodstawowych:


Podstawa programowa, programy nauczania i podręczniki, zgodnie z przepisami oświatowymi, są takie same, jak w szkołach ogólnodostępnych. Nauczyciele dbają jednak o przygotowanie dodatkowych materiałów i pomocy do zajęć, które ułatwiają uczniom zrozumienie treści.


Szkoła ponadpodstawowa zapewnia uczniom:


W szkole działa prężnie Samorząd Uczniowski, który organizuje wiele imprez (np. Dzień Kobiet i Dzień Chłopaka, Dzień Nauczyciela, Mikołajki, Walentynki, Dzień Dziecka, Tydzień Misyjny, itp.), konkursów, liczne wyjścia i wyjazdy integracyjne, edukacyjno-krajoznawcze, a także przygotowuje przedstawienia, które są atrakcją uroczystości szkolnych.

Po ukończeniu szkoły uczniowie mają możliwość zdobyć:

Wielu naszych absolwentów kontynuuje naukę na wyższych uczelniach.

Adres źródła: https://osw2wejherowo.pl/struktura-osrodka/szkoly-ponadpodstawowe