Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Szkoły Ponadpodstawowe

W naszym Ośrodku mamy bogatą ofertę edukacyjną dla absolwentów szkoły podstawowej.

Dalszą naukę mogą kontynuować w następujących szkołach ponadpodstawowych:

 • SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
 • BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
 • BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA
 • TECHNIKUM
 • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 • SZKOŁA POLICEALNA DLA MŁODZIEŻY


Podstawa programowa, programy nauczania i podręczniki, zgodnie z przepisami oświatowymi, są takie same, jak w szkołach ogólnodostępnych. Nauczyciele dbają jednak o przygotowanie dodatkowych materiałów i pomocy do zajęć, które ułatwiają uczniom zrozumienie treści.


Szkoła ponadpodstawowa zapewnia uczniom:

 • profesjonalnie przygotowanych nauczycieli i wychowawców, którzy chętnie pomogą w trudnościach i problemach,
 • dobrze wyposażone sale lekcyjne oraz interesujące lekcje z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi dydaktycznych (tablice interaktywne, projektory multimedialne, komputery),
 • indywidualne podejście do każdego ucznia,
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
 • ciekawe zajęcia logopedyczne.
 • zajęcia rewalidacyjne,
 • nowocześnie wyposażone warsztaty szkolne, w których odbywa się praktyka zawodowa,
 • liczne wyjazdy na konkursy oraz zawody sportowe,
 • dobrą atmosferę i wielu przyjaciół,
 • możliwość rozwijania własnych zainteresowań - koło plastyczne, taneczne i teatralne.


W szkole działa prężnie Samorząd Uczniowski, który organizuje wiele imprez (np. Dzień Kobiet i Dzień Chłopaka, Dzień Nauczyciela, Mikołajki, Walentynki, Dzień Dziecka, Tydzień Misyjny, itp.), konkursów, liczne wyjścia i wyjazdy integracyjne, edukacyjno-krajoznawcze, a także przygotowuje przedstawienia, które są atrakcją uroczystości szkolnych.

Po ukończeniu szkoły uczniowie mają możliwość zdobyć:

 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 • Świadectwo maturalne,
 • Ciekawy i perspektywiczny zawód,
 • Świadectwo ukończenia dodatkowych kursów np. ECDL - (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych).

Wielu naszych absolwentów kontynuuje naukę na wyższych uczelniach.