Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Czas skupienia i refleksji

We wtorek, 14 marca 2023 roku panie katechetki zaprosiły uczniów kl.IV – VIII oraz zespołów edukacyjno - terapeutycznych szkoły podstawowej do udziału w wyjazdowych rekolekcjach wielkopostnych. 

Spotkanie tradycyjnie odbyło się w Gdyni Małym Kacku, w kościele, którego proboszczem jest ks. Zenon, diecezjalny duszpasterz niesłyszących od wielu lat związany z naszym Ośrodkiem.

Rekolekcje stały się okazją do szczerej dyskusji o relacjach międzyludzkich, skłoniły do refleksji, pozwoliły wyciszyć się i ofiarować Bogu swe myśli, modlitwę i - jakże wzruszający, pełen emocji i szczerej ekspresji - śpiew.

Ziarno zostało zasiane, ale to od nas samych zależy, czy wykiełkuje i przyniesie plon.