Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie
Pokaż menu >

Misja Ośrodka

MISJA: 

Wszechstronny rozwój wychowanków, ich zintegrowany udział w życiu społecznym, 

przygotowanie do dalszej ścieżki edukacji, w tym edukacji wyższej 

oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry.