Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Branżowa Szkoła I stopnia


Stolarz

Stolarz wykonuje wyroby z drewna i tworzyw drzewnych. Do wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych zaliczają się m.in.: meble, okna, drzwi, schody, okładziny ścienne, trumny, sanki, zabawki, itp. Stolarz czyta i analizuje rysunki złożeniowe, zestawieniowe i wykonawcze. Sporządza szkice robocze wyrobów, połączeń i złączy stolarskich. Klasyfikuje materiały z drewna i tworzyw drzewnych. Dobiera i przygotowuje do obróbki ręcznej i maszynowej drewno, tworzywa drzewne oraz materiały pomocnicze. Przygotowuje do pracy narzędzia, obrabiarki i urządzenia. Ustawia obrabiarki do wykonywania określonych zadań zawodowych. Wykonuje obróbkę ręczną i maszynową, prowadzi suszenie, skrawanie, klejenie oraz wykończenie powierzchni wyrobów stolarskich. Montuje wyroby w całość. Stolarz kwalifikuje wyroby stolarskie do naprawy. Rozpoznaje wady i uszkodzenia oraz ustala przyczyny ich powstawania. Dobiera techniki napraw, renowacji i konserwacji oraz wykonuje je. Ocenia jakość wykonywanych prac. 

 

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE
DRM.04.Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych


CELE KSZTAŁCENIA Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie stolarz powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych:

1) wykonywania wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych;

2) wykonywania prac związanych z obsługą, konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie;

3) wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych.


MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie stolarz po potwierdzeniu kwalifikacji DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik technologii drewna po potwierdzeniu kwalifikacji DRM.08. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

 

Stolarze znajdują zatrudnienie w małych, średnich i dużych firmach. Zatrudnienie może znaleźć na lokalnym, regionalnych rynku pracy, jak również w krajach UE. W lokalnych, regionalnych oraz ogólnopolskich mediach często powtarzają się ogłoszenia pracodawców o chęci zatrudnienia stolarzy. Może prowadzić również własną działalność gospodarczą.


Po uzyskaniu pozytywnej oceny od pracodawcy i ukończeniu szkoły uczniowie oprócz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, będą mieli możliwość przystąpienia do egzaminu czeladniczego w Izbie Rzemieślniczej w Gdańsku.


Bardzo ważnym elementem kształcenia w zawodzie jest praktyczna nauka zawodu.

Kucharz

Kucharz – zawód, który od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród młodych ludzi, to osoba, która przyrządza różnego rodzaju potrawy, dania, przekąski, a nawet ciasta i desery. Poza samym przygotowywaniem dań, do kucharza należy podanie ich w jak najbardziej atrakcyjnej i wyszukanej formie. W zawodzie tym nie są obce metody obróbki termicznej produktów żywieniowych, a najczęściej wykorzystywane z nich to gotowanie, smażenie, duszenie oraz ich pieczenie.

 

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań:

1) oceniania jakości produktów;

2) przechowywania żywności;

3) obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy;

4) obsługi sprzętu gastronomicznego;

5) przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów;

6) wydawania dań

 

Niezbędne do uzyskania kwalifikacji są umiejętności rozróżniania żywności pod względem towaroznawczym, rozpoznawanie zmian zachodzących w przechowywanej żywności. Odpowiedni dobór metod utrwalania żywności, stosowanie receptur gastronomicznych. Uczeń rozróżnia sprzęt i urządzenia do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów oraz porcjuje, dekoruje i wydaje potrawy i napoje.
Po ukończeniu w/w kierunku kształcenia absolwent otrzyma bardzo dobre przygotowanie zawodowe w zakresie:
• produkcji potraw małej gastronomii,
• zasad racjonalnego żywienia ludzi zdrowych i chorych,
• prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej produkcji,
• organizacji i prowadzenia małych zakładów gastronomicznych.
Absolwent szkoły będzie po zakończeniu nauki pracownikiem firmy gastronomicznej lub przetwórczej państwowej lub prywatnej, może także prowadzić działalność gastronomiczną samodzielnie.

Ślusarz

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE
MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi


CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie ślusarz powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi:

1) wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej;

2) wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej;

3) wykonywania połączeń elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;

4) naprawy i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.


Ślusarz może być zatrudniony:
- w zakładach produkcyjnych,
- w warsztatach usługowych,
- samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Krawiec

Krawiec wykonuje samodzielnie, w punktach usługowych lub zakładach produkcyjnych, prace polegające na szyciu odzieży damskiej, męskiej i dziecięcej z wszelkiego rodzaju materiałów. Odradzanie się branży odzieżowej powoduje, że pracodawcy poszukują wykwalifikowanych pracowników. 

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE
MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych


CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie krawiec powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych:

1) projektowania wyrobów odzieżowych;

2) konstruowania podstawowych wyrobów odzieżowych;

3) modelowania podstawowych wyrobów odzieżowych;

4) dobierania materiałów i dodatków do wyrobów odzieżowych;

5) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych;

6) wykonywania wyrobów odzieżowych.

Ogrodnik

Praca w zawodzie ogrodnika polega na produkcji i pielęgnacji roślin – zarówno w gruncie, jak i w obiektach zamkniętych, a także na porządkowaniu i sprzątaniu terenu otaczającego zieleń. Przedmiotem produkcji mogą być warzywa, owoce, rośliny jadalne, rośliny ozdobne, grzyby jadalne uprawiane w gruncie i pod osłonami.

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE:
OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych


CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie ogrodnik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych:

1) wykonywania prac związanych z prowadzeniem upraw roślin warzywnych, przyprawowych i grzybów jadalnych, roślin ozdobnych oraz sadowniczych;

2) wykonywania prac związanych ze zbiorem, przechowywaniem i sprzedażą plonów ogrodniczych;

3) prowadzenia i obsługi mikrociągnika oraz wykonywania prac maszynami stosowanymi w ogrodnictwie.

 


Ogrodnik może pracować w ogrodniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych zajmujących się uprawą warzyw, roślin sadowniczych i ozdobnych, ogrodnictwem ekologicznym, uprawą roślin zielarskich, szkółkarstwem i konserwacją terenów zieleni. Może również prowadzić indywidualne gospodarstwo ogrodnicze.

Monter zabudowy i prac wykończeniowych w budownictwie

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE
BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych


CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych:

1) montowania systemów suchej zabudowy;

2) wykonywania robót malarskich;

3) wykonywania robót tapeciarskich;

4) wykonywania robót posadzkarskich;

5) wykonywania robót okładzinowych.

 

Nauka zawodu trwa 3 lata.
Uczeń uzyskuje zawód poszukiwany na rynku pracy z możliwością natychmiastowego zatrudnienia w branży budowlanej.

Blacharz samochodowy

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE
MOT.01. Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych


CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie blacharz samochodowy powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MOT.01. Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych:

1) oceniania stanu technicznego nadwozi pojazdów samochodowych;

2) naprawiania nadwozi pojazdów samochodowych;

3) zabezpieczania antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych.


Blacharz samochodowy może być zatrudniony:
- w warsztatach naprawczych,
- samodzielnie prowadzić własną działalność.

Lakiernik

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE
MOT.03. Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych


CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie lakiernik samochodowy powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MOT.03. Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych:

1) przygotowania powierzchni do naniesienia powłok lakierniczych;

2) nanoszenia powłok lakierniczych;

3) renowacji powłoki lakierowanej;

4) kontroli jakości wykonanych powłok lakierniczych.Lakiernik samochodowy może być zatrudniony:
- w zakładach produkcyjnych (przy produkcji samochodów),
- w warsztatach naprawczych,
- samodzielnie prowadzić własną działalność.
W związku z szybkim rozwojem branży samochodowej, ciągłym zapotrzebowaniu na usługi z zakresu napraw lakierniczych wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów realizujących prace lakiernicze.

Fotograf

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE
AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu


CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie fotograf powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu:

1) przygotowania planu zdjęciowego;

2) rejestrowania obrazu;

3) obróbki i publikowania obrazu.


Najczęstszą formą zatrudnienia w tym zawodzie jest prowadzenie własnej firmy. Poza praca w prywatnym zakładzie pracować można także dla gazet, firm, osób prywatnych i innych zleceniodawców, w zakładach fotograficznych. Najłatwiej znaleźć zatrudnienie w dużych aglomeracjach miejskich, pracując w wytwórniach i studiach firmowych, dla agencji prasowych, mody lub reklamowych.

Pszczelarz

Pszczelarstwo należy w naszym kraju do rozwijających się gałęzi rolnictwa. Pszczelarze należą do grupy poszukiwanych specjalistów. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych pszczelarzy, których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia rentowności gospodarstw pasiecznych. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własne rodzinne gospodarstwa pasieczne i rolnicze.


KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE
ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej


CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie pszczelarz powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej:

1) zakładania i prowadzenia gospodarstwa pszczelarskiego;

2) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej;

3) prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i pszczelarskich.


Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie pszczelarz może podejmować pracę w firmach specjalizujących się w produkcji i przetwarzaniu miodu oraz innych produktów pszczelich. Absolwent może prowadzić działalność gospodarczą (pasiekę lub indywidualne gospodarstwo rolne). Do typowych zadań zawodowych należą: chów i hodowla pszczół, produkcja miodu i innych produktów pszczelich, marketing i sprzedaż produktów i usług.

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej*

Nauka w tym zawodzie  jest skierowana do osób które chcą podjąć w przyszłości pracę w hotelu bądź innym obiekcie noclegowym (pensjonat, motel, dom wycieczkowy, camping, dom wycieczkowy, gospodarstwo agroturystyczne).

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE
HGT.05. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie

CELE KSZTAŁCENIA
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji HGT.05.Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie:
1) wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą gości;
2) wykonywania czynności porządkowych wewnątrz obiektu świadczącego usługi hotelarskie;
3) wykonywania czynności pomocniczych w otoczeniu obiektu świadczącego usługi hotelarskie. 

* kształcenie wyłącznie dla osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.