Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Kółko teatralne

W naszym ośrodku ważne miejsce zajmują zajęcia artystyczne o charakterze teatralnym. Od kilku lat w ośrodku działa grupa teatralna Astra, która przygotowuje coroczne przedstawienie bożonarodzeniowe. Scenariusz inscenizacji zawiera wątki zarówno literackie, jak też tradycyjne i biblijne. Każdego roku opracowywany jest inny program.  Już od kilku lat bierze udział w przeglądach oraz konkursach. 
Tegoroczne przedstawienie zatytułowane MIŁOŚĆ ZMIENIA ŚWIAT zajęło I-e miejsce w XII Przeglądzie Jasełek w Gdyni. Uczniowie otrzymali także nagrody indywidualne dla najlepszego aktora przeglądu. Przedstawienie było ozdobą gali rozdania nagród w Teatrze Dramatycznym im. Gombrowicza w Gdyni. 
Grupa została również zaproszona na występ do wejherowskiej kolegiaty, gdzie wspólnie z Eleni wykonała kolędę „Maleńka miłość”. Grupa Astra współpracuje ze Szkołą Samorządową w Babich Dołach, a także z duszpasterzem niesłyszących Ks.Zenonem Pipką. 
Bardzo ważnym wydarzeniem w bieżącym roku był udział naszych dzieci w Przeglądzie Małych Form Teatralnych w Kościerzynie. Grupa dzieci i młodzieży zaprezentowała przedstawienie ŻABA, przygotowane w oparciu o wiersz Jana Brzechwy o tym samym tytule. Przywiozły z Kościerzyny Złotą Maskę, czyli główną nagrodę Teatralii oraz wyróżnienia dla aktorów. Podczas Pikniku Naukowego 28 maja wychowankowie Ośrodka zaprezentowali przedstawienie KOT W BUTACH