Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie
Pokaż menu >

Cele i statut

Stowarzyszenie Błękitne Motyle Stowarzyszenie Błękitne Motyle powstało w wyniku przekształcenia Stowarzyszenia Przyjaciół Niesłyszących. Organizacja pozarządowa powstała w sierpniu 2003 roku jako wyraz empatii dla osób z wadami słuchu. Od 2023 r. swoim wsparciem obejmuje również osoby ze spektrum autyzmu i afazją. Chcemy wspierać ich wszechstronny rozwój i pełną integrację społeczną.

Zgodnie ze statutem, nasze cele to:

 • wspieranie edukacji osób z wadą słuchu, spektrum autyzmu i afazją
 • działania rozwijające mowę, percepcję pojęciową i zachowania społeczne
 • rozwój duchowej wrażliwości i kształtowanie osobowości dzieci i młodzieży
 • kompensacja uszkodzonych zmysłów poprzez rozwój i doskonalenie pozostałych zmysłów
 • podniesienie ogólnego poziomu rozwoju (fizycznego, psychicznego i społecznego) dzieci i młodzieży
 • rozwijanie aktywności osób z niepełnosprawnościami, w tym aktywności zawodowej
 • doskonalenie wszechstronności i umiejętności artystycznych
 • upowszechnianie sztuki osób z niepełnosprawnościami i organizowanie życia kulturalnego
 • edukacja ekologiczna i europejska osób z niepełnosprawnościami
 • rozwój przedsiębiorczości oraz pomoc w uzyskiwaniu nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych w celu zmniejszania bezrobocia
 • przeciwdziałanie patologiom społecznym i ich zagrożeniom wśród osób z niepełnosprawnościami.


Zapraszamy do wspólnego realizowania w/w celów, które dla nas są powinnością. Nie pozwólmy na wykluczenie społeczne osób z niepełnosprawnościami.

Statut Stowarzyszenia Błękitne Motyle (link do statutu)