Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Branżowa Szkoła II stopnia

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny. Uczniowie uczą się urządzać zakłady gastronomiczne, gospodarstwo domowe, umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta. Zdobywają umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznes planu itp.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych


CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:


1) w zakresie kwalifikacji HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań:

a) oceniania jakości produktów,

b) przechowywania żywności,

c) obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy,

d) obsługi sprzętu gastronomicznego,

e) przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów,

f) wydawania dań;

 

2) w zakresie kwalifikacji HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych:

a) oceniania jakości żywności,

b) planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia,

c) organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej,

d) wykonywania usług gastronomicznych,

e) ekspedycji potraw i napojów

Technik technologii drewna

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE
DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych
DRM.08. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych

CELE KSZTAŁCENIA
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik technologii drewna powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji DRM.04.Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych:
a) wykonywania wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych,
b) wykonywania prac związanych z obsługą, konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie,
c) wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych;

2) w zakresie kwalifikacji DRM.08.Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych:
a) planowania procesów technologicznych,
b) monitorowania przebiegu procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych.