Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie
Pokaż menu >

Opieka psychologiczna

Opieka psychologiczna obejmuje następujące działania:
  • Diagnoza psychologiczna czyli badania i obserwacje, gdy dzieje się coś niepokojącego lub gdy diagnoza zlecana jest przez zewnętrzne instytucje (np. ZUS).
  • Poradnictwo psychologiczne oraz rozmowy wspierające w przypadku problemów osobistych, wychowawczych czy szkolnych ucznia, a także wsparcie dla rodziców i opiekunów.
  • Interwencje w sytuacjach konfliktowych.
  • Zajęcia i indywidualne spotkania o charakterze terapeutycznym, gdy wskazana jest regularna praca z uczniem.
  • Spotkania psychoedukacyjne dla uczniów poszerzające ich wiedzę na temat zagrożeń, radzenia sobie czy osobistego rozwoju, a także realizacja programów edukacji i profilaktyki zdrowotnej we współpracy z Powiatową Stacją SANEPID w Wejherowie.
  • Pomoc rodzicom i uczniom w załatwianiu różnych spraw urzędowych.
  • Stała współpraca z pedagogami, wychowawcami oraz nauczycielami dla kompleksowej pomocy uczniom.
  • Koordynowanie realizacji planu profilaktyki w szkole.
  • Praca w komisji stypendialnej, komisji rekrutacyjnej i zespole wychowawczym i ds. pomocy pedagogiczno-psychologicznej.