Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Szkoła Policealna dla Młodzieży


Technik informatyk

2-letnia Szkoła Policealna
Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.


Technik informatyk to teraz jeden z najbardziej potrzebnych zawodów. Obecnie każda firma, przedsiębiorstwo, hurtownia czy sklep potrzebuje specjalisty od systemów komputerowych. W administracji i urzędach pracownik mający takie umiejętności ma większe szanse na zatrudnienie. Wszyscy potrzebują obsługi informatycznej. Tytuł technika informatyki lub posiadanie wybranej kwalifikacji jest kluczem do zdobycia dobrej pracy lub założenia własnej działalności i świadczenia usług informatycznych.


KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

CELE KSZTAŁCENIA
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych:
a) przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
b) administrowania systemami operacyjnymi,
c) serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej,
d) przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej;

2) w zakresie kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:
a) tworzenia i administrowania stronami internetowymi,
b) tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych,
c) programowania aplikacji internetowych,
d) tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią.

Technik archiwista

Technik archiwista zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem, zabezpieczaniem i udostępnianiem dokumentacji oraz postępowaniem końcowym z nią związanym. Każda instytucja czy organizacja, jak również każdy w niej pracujący wytwarzają dokumenty. Mają one określoną wartość. W związku z tym muszą być odpowiednio sklasyfikowane, opisane i zabezpieczone. Istniejące normy ściśle określają, w jakiej formie i jakich warunkach mogą być przechowywane różne typy dokumentów. Wiedzę o tym posiadają archiwiści. Muszą oni w związku z tym zajmować się przejmowaniem dokumentów do archiwów i składnic akt zgodnie z przepisami w formie uporządkowanej. Niezwykle istotnym zadaniem archiwisty jest udostępnianie akt. Wiąże się to często z przeprowadzaniem kwerend archiwalnych, wystawianiem zaświadczeń, robieniem kopii czy odpisów. Obwarowane jest to wieloma przepisami, np. o ochronie danych osobowych czy ochronie praw autorskich.


Nauka w szkole policealnej dla młodzieży trwa dwa lata.


KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE
EKA.02. Organizacja i prowadzenie archiwum
EKA.03. Opracowywanie materiałów archiwalnych

CELE KSZTAŁCENIA
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik archiwista powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji EKA.02. Organizacja i prowadzenie archiwum:
a) gromadzenia, przechowywania i udostępniania zasobu archiwalnego,
b) ewidencjonowania dokumentacji aktowej,
c) brakowania dokumentacji o czasowym okresie przechowywania,
d) przekazywania dokumentacji do archiwum państwowego;

2) w zakresie kwalifikacji EKA.03. Opracowywanie materiałów archiwalnych:
a) opracowywania i zabezpieczania dokumentacji aktowej, technicznej i geodezyjno-kartograficznej,
b) opracowywania dokumentacji audiowizualnej,
c) gromadzenia dokumentacji na nośnikach elektronicznych.

Technik usług kosmetycznych

Okres nauki: 2 lata (4semestry) 


Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie 

Kosmetologia to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż zawodowych. Zawód kosmetyczki stwarza szerokie możliwości pracy oraz daje szansę współpracy z wieloma nowoczesnymi firmami kosmetycznymi.

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE
FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

CELE KSZTAŁCENIA
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik usług kosmetycznych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych:
1) przeprowadzenia diagnozy kosmetycznej;
2) wykonywania zabiegów pielęgnacji i upiększających;
3) udzielania porad kosmetycznych;
4) organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.

Absolwenci szkoły mogą podjąć pracę w gabinetach kosmetycznych, salonach SPA, gabinetach odnowy biologicznej, firmach kosmetycznych, dermatologicznych, perfumeriach. 
Zdobyte umiejętności zawodowe pozwalają również na samodzielne podejmowanie działalności gospodarczej.

 

Technik masażysta

Cykl kształcenia trwa 2 lata (4 semestry). 


Technik masażysta stanowi średni personel medyczny, wykonuje masaż w: medycynie, sporcie, kosmetyce i profilaktyce. Technik masażysta musi posiadać biegłą znajomość podstaw teoretycznych oraz sprawność manualną. Wykonuje również podstawowe ćwiczenia lecznicze, uwzględniając aktualny stan zdrowia, potrzeby i możliwości pacjenta. Technik masażysta może pracować jako członek zespołu rehabilitacyjnego bądź świadczyć usługi indywidualnie. Najpopularniejsze miejsca pracy dla masażystów to: szpitale, przychodnie rehabilitacyjne, gabinety fizjoterapeutyczne, sanatoria, hotele i gabinety odnowy biologicznej, ośrodki SPA, prywatne gabinety masażu lub jako masażysta drużyny sportowej.


KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE
MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu

CELE KSZTAŁCENIA
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik masażysta powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu:
1) wykonywania masażu w celach terapeutycznych u osoby chorej;
2) wykonywania masażu w celu wspomagania przebiegu treningu u zawodników sportowych;
3) wykonywania masażu u osoby zdrowej w celu profilaktycznym i relaksacyjnym;
4) prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.

 

Florysta

Cykl kształcenia trwa 1 rok (2 semestry).


Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie. 


KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE
OGR.01.Wykonywanie kompozycji florystycznych

CELE KSZTAŁCENIA
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie florysta powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji OGR.01.Wykonywanie kompozycji florystycznych:
1) projektowania dekoracji roślinnych;
2) wykonywania dekoracji roślinnych;
3) aranżowania wnętrz i otwartej przestrzeni roślinami i kompozycjami roślinnymi.

Perspektywy zatrudnienia na stanowisku florysty stwarzają liczne kwiaciarnie, firmy florystyczne, firmy zajmujące się kompleksową dekoracją wnętrz. Absolwenci mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą lub wykonywać swoje zadania w różnych środowiskach np. w hotelu, kościele, plenerze czy podczas imprez targowych i wystawienniczych.

Jak zdobyć nowy zawód - florysta dla dziewcząt i chłopców.