Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie„Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne”

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa. 

Realizatorem projektu jest Samorząd Województwa Pomorskiego z siedzibą w Gdańsku

Projekt obejmuje swym zasięgiem województwo pomorskie.

Okres realizacji Projektu: 01.01.2022 – 31.10.2023.

Regulamin określa szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne”.

Celem Projektu jest:

 1. podniesienie jakości pracy szkoły poprzez kompleksowe wspomaganie rozwoju, rozumiane jako ścisłe zespolenie systemu wsparcia Nauczycieli ze zdiagnozowanymi potrzebami ucznia i szkoły;
 2. włączenie do procesu dydaktycznego treści dotyczących edukacji morskiej i żeglarskiej i wykorzystanie tych treści do kształtowania kompetencji kluczowych uczniów, w tym rozbudzania kreatywności i innowacyjności uczniów;
 3. upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wzorców dotyczących m.in. aktywnego uczestnictwa w kulturze, sporcie i rekreacji, postaw obywatelskich, proekologicznych, wpływających na budowanie więzi lokalnych i regionalnych, a także zdrowego trybu życia, m.in. poprzez edukację morską i żeglarską;
 4. wypromowanie i upowszechnianie zawodów związanych z morzem wśród dzieci i młodzieży jako jednej z dziedzin przyszłej aktywności zawodowej; 5) koordynacja działań podejmowanych w ramach Projektów gminnych.

 

Projekt kierowany jest do uczniów szkoły podstawowej.Odbywać się będą zajęcia między innymi:

 • Praktyczne zajęcia żeglarskie
 • Kółko żeglarskie z formą warsztatową
 • Warsztaty morskie – Ile zawdzięczamy morzu
 • Piknik Naukowo – Żeglarski
 • Spotkania ze znanymi żeglarzami
 • Zajęcia z doradztwa zawodowego
 • Warsztatowe zajęcia pozalekcyjne z bezpieczeństwa na wodzie i ratownictwa morskiego dla uczniów