Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Praktyczna nauka zawodu

Zajęcia praktyczne w Warszatach Szkolnych oraz nowoczesnych pracowniach gastronomicznych
Dla każdego młodego człowieka zdobycie kwalifikacji zawodowych jest jednym z najważniejszych  priorytetów. Oferta kształcenia zawodowego odpowiada potrzebom i możliwościom naszych podopiecznych. Ograniczenia edukacji zawodowej związane z niepełnosprawnością wychowanków Ośrodka nie pozbawiają ich ambicji w zdobywaniu wiedzy i nauki zawodu na miarę ich możliwości. Warsztaty szkolne i pracownie gastronomiczne dają im taką możliwość praktycznej nauki zawodu.

Wychowankowie oprócz zdobywania wiadomości i umiejętności zawodowych mają możliwość  rywalizacji z osobami słyszącymi biorąc udział w organizowanych konkursach zawodowych np. Konkurs Stolarski w Słupsku.
Organizowane są też wycieczki dydaktyczne, które wzbogacają wiadomości naszych wychowanków poprzez zapoznawanie się z najnowszymi obrabiarkami, urządzeniami i technologią produkcji: ZPD FORNITEX w Bolszewie – zapoznanie uczniów z technologia pozyskiwania materiałów tartych, oklein i obłogów oraz parkietu, GFM w Gościcinie – zapoznanie uczniów z technologią mebli szkieletowych, SM DĄB w Gdyni – zapoznanie uczniów z wykorzystaniem obrabiarek CNC przy produkcji mebli modułowych, Zakład Stolarski p. Kohnke w Pucku i FAT w Werblini – zapoznanie uczniów z funkcjonowaniem zakładów produkcyjno-usługowych oraz technologią związaną z produkcją okien jednoramowych i mebli biurowych, Zakład Stolarski w Dąbrowie Kaliskiej – zapoznanie uczniów z obrabiarkami CNC przy produkcji różnego rodzaju konstrukcji z drewna klejonego.