Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie
Pokaż menu >

Władze i członkowie

Aktualny władze Stowarzyszenia.

W skład Zarządu wchodzą:
Prezes - Alicja Miotk - Górska
Wiceprezes – Izabela Tatarczuk
Skarbnik – Elżbieta Dobke
Sekretarz - Anna Świetlik – Ciba

Komisję Rewizyjną tworzą:
Dorota Okrój
Magdalena Gołowacz
Bożena Block

Deklaracja członkowska