Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Struktura ośrodka

W strukturze Ośrodka funkcjonują placówki:
  • Przedszkole
  • Szkoła Podstawowa
  • Szkoły ponadpodstawowe
  • Internaty
  • Biblioteka z ICIM