Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Rozpoczęcie roku szkolnego, wyprawka szkolna

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 odbędzie się 01 września 2022 r. o godz. 9:00.


Internat będzie czynny 31 sierpnia 2022 r. od godz.18:00 (w tym dniu nie będzie kolacji).


Istnieje możliwość skorzystania z Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Wyprawka szkolna - zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa.