Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

SZKOLENIE KADRY PEDAGOGICZNEJ

W ośrodku odbyło się szkolenie z zakresu technik interwencyjnych, które kierowane jest do różnorakich grup zawodowych pracujących na co dzień z dziećmi i młodzieżą oraz rodzinami.

Szkolenie odbyło się w ramach podnoszenia poziomu bezpieczeństwa osobistego podczas wykonywania czynności zawodowych i obejmowało swoim zakresem zagadnienia dotyczące rozpoznawania potencjalnego zagrożenia, funkcjonowania człowieka w sytuacjach konfliktowych a także pożądanego sposobu postępowania w sytuacjach zagrożenia przemocą psychiczną i fizyczną (m.in.: pokonywanie strachu, unikanie agresji, skuteczna obrona). Zapoznano nauczycieli  z warunkami działania w stanie obrony koniecznej i stanie wyższej konieczności jak również odpowiedzialności w razie przekroczenia ich dopuszczalności. Możliwość treningu z trenerem podczas zajęć ruchowych dało pracownikom ośrodka niepowtarzalną okazję do podnoszenia swoich umiejętności praktycznych na wyższy poziom w  zakresie przeciwdziałania agresji w środowisku szkolnym. Celem szkolenia było poznanie nowych technik z zakresu obrony koniecznej oraz wymiana doświadczeń w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych.
Ważnym elementem było także podniesienie na wyższy poziom wyszkolenia indywidualnego u nauczycieli odporności psychicznej w sytuacjach trudnych, umiejętność stopniowania i doboru środków do zaistniałego zagrożenia.