Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Komunikaty

27.03.2024
Zapytanie Ofertowe

Przygotowanie dokumentacji przetargowej i udział w przeprowadzeniu postępowania przetargowego na remont w budynku nr 1 w OSW nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie 

20.02.2024
Zapytanie ofertowe na realizację obsługi prawnej
Przedmiotem zamówienia jest realizacja obsługi prawnej dla OSW nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących.
14.02.2024
Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na sukcesywne dostawy tonerów do drukarek dla OSW nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie
02.02.2024
Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na sukcesywne dostawy materiałów biurowych dla OSW nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie
02.02.2024
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na sukcesywne dostawy tonerów do drukarek dla OSW nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie

29.01.2024
Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na sukcesywne dostawy środków czystości dla OSW nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie.
21.08.2023
Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania: Projekt windy zewnętrznej w budynku nr 1 w OSW nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie.

13.01.2023
Plan zamówień na rok 2023
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejheroiwie przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.01.2023 r.
24.10.2022
Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert
- zapytanie ofertowe o wartości poniżej 130000 zł.

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie zaprasza do złożenia oferty na dostawę szafy serwerowej z wyposażeniem.
01.07.2022
Zamówienie publiczne

Zamawiający ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (z możliwością negocjacji) o wartości zamówienia, która nie przekracza progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  na Remont części pomieszczeń piwnicy budynku nr 7 Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie.