Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie
Pokaż menu >

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna to specjalistyczne działania niosące pomoc dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
Celem nadrzędnym terapii jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi. 
Celami operacyjnymi jest stymulowanie rozwoju funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach, eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji.
W pracy terapeutycznej wyróżnia się etap przygotowawczy, terapię właściwą i doskonalenie umiejętności.
Struktura zajęć opiera się na  zasadach indywidualizacji środków i metod oddziaływania, powolnego stopniowania trudności, korekcji i kompensacji zaburzeń, systematyczności i ciągłości oddziaływania. Zajęcia mają formę terapii indywidualnej.  Kryterium decydującym o przejściu do następnego stopnia trudności są faktyczne osiągnięcia dziecka. Nie obowiązują rygory czasowe, dziecko pracuje w swoim tempie, każde ćwiczenie doprowadzane jest do końca a dziecko jest  pozytywnie wzmacniane.