Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Praktyczna nauka zawodu

Praktyka zawodowa w Hiszpanii

Zajęcia praktyczne u pracodawców


Od roku szkolnego 2012/2013 uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej odbywają również zajęcia praktyczne w nowoczesnym Zakładzie Stolarki Artystycznej STENCEL.

Uczniowie mają możliwość praktycznej nauki pracy stolarzy wykonujących meble stylizowane. Poznają wszystkie etapy produkcji mebli, wykonując poszczególne elementy od podstaw.

Po uzyskaniu pozytywnej oceny od pracodawcy i ukończeniu szkoły uczniowie oprócz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, będą mieli możliwość przystąpienia do egzaminu czeladniczego


Zajęcia pra
ktyczne w Warszatach Szkolnych
Dla każdego młodego człowieka zdobycie kwalifikacji zawodowych jest jednym z najważniejszych  priorytetów. Oferta kształcenia zawodowego odpowiada potrzebom i możliwościom naszych podopiecznych. Ograniczenia edukacji zawodowej związane z niepełnosprawnością wychowanków Ośrodka nie pozbawiają ich ambicji w zdobywaniu wiedzy i nauki zawodu na miarę ich możliwości. Warsztaty szkolne dają im taką możliwość praktycznej nauki zawodu.

Wychowankowie oprócz zdobywania wiadomości i umiejętności zawodowych mają możliwość  rywalizacji z osobami słyszącymi biorąc udział w organizowanych konkursach zawodowych np. Konkurs Stolarski w Słupsku.
Organizowane są też wycieczki dydaktyczne, które wzbogacają wiadomości naszych wychowanków poprzez zapoznawanie się z najnowszymi obrabiarkami, urządzeniami i technologią produkcji: ZPD FORNITEX w Bolszewie – zapoznanie uczniów z technologia pozyskiwania materiałów tartych, oklein i obłogów oraz parkietu, GFM w Gościcinie – zapoznanie uczniów z technologią mebli szkieletowych, SM DĄB w Gdyni – zapoznanie uczniów z wykorzystaniem obrabiarek CNC przy produkcji mebli modułowych, Zakład Stolarski p. Kohnke w Pucku i FAT w Werblini – zapoznanie uczniów z funkcjonowaniem zakładów produkcyjno-usługowych oraz technologią związaną z produkcją okien jednoramowych i mebli biurowych, Zakład Stolarski w Dąbrowie Kaliskiej – zapoznanie uczniów z obrabiarkami CNC przy produkcji różnego rodzaju konstrukcji z drewna klejonego.