Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania: Projekt windy zewnętrznej w budynku nr 1 w OSW nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie.