Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Plan zamówień na rok 2023

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejheroiwie przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.01.2023 r.